.

Deixar diners per la crisi

.

Lloguer d'un familiar

Venda de patrimoni

Venda de patrimoni

Bons de la Generalitat i preferents

Bons de la Generalitat i preferents

Compra de bons públics

Compra de bons públics

Reclamar una declaració

Reclamar una declaració

Lloguer d'apartaments

Lloguer d'apartaments

Autònom i accionista

Autònom i accionista

Autònom de baixa

Autònom de baixa