Malgrat el caos, ha guanyat Catalunya

Majoria o front?

Ja ho tenim!

Catalunya d'esquerres

Majoria per l'estat propi

Les últimes

La conquesta

Rigor i fermesa per no decebre

Gosa poder